User: Password:
   Keep me logged in.
Register  |  I forgot my password
Directory  - Listing Details

ID:87786
Title: ATT Systems Vietnam
URL:http://www.attsystems.com.vn/
Category:Business
Description:Chúng tôi dám tạo sự khác biệt cho khách hàng….. đưa ra những thiết kế sáng tạo, có chất lượng tốt nhất và nhận được sự hài lòng của khách hàng. ATT hoàn toàn cam kết cung cấp một hệ thống tích hợp tổng thể, đáp ứng được yêu cầu khác nhau của các khách hàng đó là giải pháp toàn diện, linh hoạt và chi phí hợp lý. Đây là những thế mạnh của ATT. Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi đó là cung cấp dịch vụ giải pháp tối ưu cho khách hàng. Chúng tôi chuyên về thiết kế và phát triển giải hệ thống và tiểu hệ thống điện tử cho các tổ chức chính phủ và thương mại. Các giải pháp toàn diện của ATT bao gồm Hiển thị điện tử, Hệ thống quản lý xếp hàng, Hệ thống quản lý an ninh, Tích hợp hệ thống và Quản lý giao thông. Mỗi hệ thống được thiết kế khác nhau, phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Chúng tôi thường hiểu rõ yêu cầu chi tiết của mỗi khách hàng để đưa ra những ứng dụng và chức năng cho khách hàng lựa chọn nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động của mỗi hệ thống, mang lại lợi ích đầu tư cho khách hàng trong thời gian dài. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và hỗ trỡ kỹ thuật 24/7/365, được khách hàng đánh giá là một trong những điểm nổi bật của công ty.
Meta Keywords:hàng đợi, hệ thống xếp hàng, hệ thống quản lý hàng đợi, hệ thống xếp hàng, quản lý hàng đợi
Meta Description:hàng đợi, hệ thống xếp hàng, hệ thống quản lý hàng đợi, hệ thống xếp hàng, quản lý hàng đợi, hệ thống q, hệ thống quản lý xếp hàng điện tử, quản lý hàng đợi thông minh
Deep Links:Tích Hợp Hệ Thống, Quản Lý Xếp Hàng, Quản Lý An Ninh