User: Password:
   Keep me logged in.
Register  |  I forgot my password
Free Directory Submit | Free submit link website at Directory.edu.vn  - Article Details

Sanering - Sanera med ozon

Date Added: January 23, 2013 06:28:51 AM
Author: johahaha
Category: Regional: Europe
Att utföra en sanering med ozon är mycket enkelt och resultat blir mycket bra. Man kan sanera alla typer av dåliga lukter och mögel genom att utföra en sanering med ozon. Avlägsna bara växter och djur från området som ska saneras innan sanering påbörjas. Det ozon som produceras kommer snabbt att bryta ned mögel och dålig lukt. Restprodukten från en sanering med ozon är endast koldioxid och vatten vilket betyder att det är säkert att sanera med ozon.
Comments

No Comments Yet.


You must be logged in to leave a Comment.